0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Dmitry Lebed
۳
۲
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۰۹:۲۵
Alexey Krutko
۲
۳
Denis Kebalo
Finished
۰۹:۵۰
Anatoly Levshin
۰
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۰:۳۵
Alexandr Semenets
۱
۳
Maksym Kolos
Finished
۰۹:۵۵
Kovalchuk Nazarii
۰
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۰:۰۵
Dmitry Lebed
۳
۱
Maksym Kolos
Finished
۱۰:۵۵
Kovalchuk Nazarii
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۱۱:۳۵
Yurii Teteria
۳
۰
Dmitriy Dubrovin
Finished
۱۲:۱۰
Roman Vashchuk
۳
۰
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۱:۵۵
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۴:۲۵
Vitalii Vovk
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۱۱:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Adam Khalaila
Finished
۰۰:۲۰
Andrey Kaptanovsky
۳
۰
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۰:۵۵
Petr Kotrbaty
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۲۰
Denis Vakulenko
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۹:۲۰
Oleksandr Shkurupii
۲
۳
Vitalii Vovk
Finished
۱۰:۲۰
Rainer Valo
۳
۱
Raimond Einer
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Filatov
۳
۰
Dmitriy Dubrovin
Finished
۱۱:۰۰
Alexandr Semenets
۱
۳
Oleksandr Dziabura
Finished
۱۱:۵۵
Roman Vashchuk
۰
۳
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۰:۲۵
Marek Kulisek
۳
۲
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۰
Pasek Dominik
۱
۳
Adam Khalaila
Finished
۰۱:۵۰
Petr Kotrbaty
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۲۰
Andrey Kaptanovsky
۳
۲
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۲:۵۵
Volodymyr Tuchkevych
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۳:۲۵
Roman Vashchuk
۳
۲
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۳:۵۵
Zdrobylko Bohdan
۳
۱
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۴:۵۵
Raimond Einer
۳
۲
Dmitri Rakel
Finished
۱۰:۱۵
Dmitriy Dubrovin
۳
۱
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۰:۲۵
Oleksandr Dziabura
۳
۰
Andrii Zaitsev
Finished
۱۰:۲۵
Francisco Marin
۰
۳
Ismael Llamas
Finished
۱۰:۴۰
Francisco Molina
۰
۰
Ismael Llamas
Cancelled
۱۰:۴۰
Denis Vakulenko
۳
۱
Denis Kebalo
Finished
۱۰:۵۰
Richard Marsik
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۰:۵۰
Tkachenko Alexander
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۱:۰۵
Salvador Aracil
۰
۳
Enrique Limonta
Finished
۱۱:۱۰
Kuido Poder
۳
۱
Dmitri Rakel
Finished
۱۱:۱۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Richard Marsik
Finished
۱۱:۲۰
Andrii Zaitsev
۱
۳
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۱:۲۵
Yurii Teteria
۳
۰
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۱:۳۵
Francisco Almagro
۱
۳
Ismael Llamas
Finished
۱۱:۴۰
Kuido Poder
۲
۱
Raimond Einer
inprogress
۱۱:۴۵
Alexey Krutko
۳
۰
Oleksandr Shkurupii
Finished
۱۱:۵۰
Ruzicka Josef
۳
۰
Marat Filip
Finished
۱۱:۵۰
Tkachenko Alexander
۱
۲
Volodymyr Plishylo
inprogress
۱۲:۰۵
Francisco Marin
۳
۰
Salvador Aracil
Finished
۱۲:۱۰
Denis Vakulenko
۰
۱
Vitalii Vovk
inprogress
۱۲:۲۰
Ruzicka Josef
۰
۱
Richard Marsik
inprogress
۱۲:۲۰
Dmitry Lebed
۰
۰
Andrii Zaitsev
inprogress
۱۲:۲۵
Francisco Almagro
-
-
Enrique Limonta
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
  Czech Republic Pro League
Jiri Louda
۱
۳
Frantisek Pusch
Finished
۱۲:۰۰
Petr Bradach
۳
۱
Zdenek Bilek
Finished
۰۰:۳۰
Jan Herold
۱
۳
Jiri Skalicky
Finished
۰۲:۰۰
Frantisek Pusch
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۱۰:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۱
Petr Hisler
Finished
۰۰:۰۰
Milan Klement
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Jan Potensky
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۰:۳۰
Filip Kopecky
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۱۱:۰۰
Petr Hisler
۲
۳
Mikulas Leopold
Finished
۰۰:۳۰
Zdenek Bilek
۲
۳
Petr Bradach
Finished
۰۱:۳۰
Robin Pacha
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۸:۰۰
Vaclav Hruska Sr
۲
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۱۲:۰۰
Eric Maresh
۳
۰
Petr Bradach
Finished
۰۰:۰۰
Martin Pavliska
۰
۳
Jiri Skalicky
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Skalicky
۲
۳
Jan Herold
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Tibor Kolenic
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Robin Pacha
۳
۱
Jan Svoboda
Finished
۰۳:۳۰
Tomek Batog
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۴:۰۰
Jan Svoboda
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Jan Svoboda
۳
۰
Tomek Batog
Finished
۰۷:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Tomek Batog
Finished
۰۷:۳۰
Ales Krejci
۳
۲
Zdenek Janovsky
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Janovsky
۳
۲
Karel Hons
inprogress
۰۰:۳۰
Petr Masa
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۰۱:۰۰
Matej Mazurek
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۰۱:۰۰
Petr Hisler
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۱:۳۰
Martin Pavliska
۳
۰
Matej Mazurek
Finished
۰۱:۳۰
Petr Masa
۰
۳
Zdenek Janovsky
Finished
۰۲:۰۰
Eric Maresh
۰
۳
Vaclav Hruska Jr
Finished
۰۲:۰۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Mikulas Leopold
Finished
۰۲:۰۰
Ales Krejci
۱
۳
Karel Hons
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Pesula
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۳۰
Tomek Batog
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Pesula
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۰۰
Robin Pacha
۰
۳
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Tomek Batog
Finished
۰۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Tomas Pesula
Finished
۰۵:۳۰
Milan Klement
۳
۲
Jan Svoboda
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۷:۳۰
Martin Lorenc
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۰:۳۰
Karel Pesek
۳
۲
Vladislav Klapa
Finished
۱۰:۳۰
Jaromir Cernik
۰
۳
Jiri Pechacek
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Krupa
۰
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Daniel Krupa
Finished
۱۱:۳۰
Vladislav Klapa
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۰
Vaclav Hruska Sr
Finished
۱۱:۳۰
Denis Hofman
۳
۲
Filip Kopecky
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Pechacek
۳
۱
Karel Pesek
Finished
۱۲:۰۰
Dusan Stusek
۳
۱
Martin Lorenc
Finished
۱۲:۰۰
Karel Pesek
-
-
Jaromir Cernik
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Martin Lorenc
-
-
Daniel Krupa
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Jan Potensky
-
-
Vaclav Hruska Sr
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Frantisek Pusch
-
-
Filip Kopecky
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Eduard Rubtsov
۳
۱
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۰۰
Roman Chuyko
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۱:۰۰
Eduard Rubtsov
۲
۳
Roman Chuyko
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۳:۰۰
Vitaliy Solovey
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۴:۰۰
Yan Krol
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Yan Krol
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۸:۳۰
Maxim Butkov
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۹:۰۰
Igor Akimov
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۳۰
Marchenko Sergey
۲
۳
Vladimir Boycuk
Finished
۰۹:۳۰
Maxim Butkov
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۱
Vladimir Boycuk
Finished
۱۰:۰۰
Igor Akimov
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Marchenko Sergey
Finished
۱۱:۰۰
Maxim Butkov
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Onischenko
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۱:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۱
Maxim Butkov
Finished
۱۲:۰۰
  Europe TT Elite Series
Artur Grela
۱
۳
Daniel Gorak
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۰:۱۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Chodorski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۱۵
Mateusz Kalinowski
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۴۵
Szymon Marciniak
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۵
Petas Kacper
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۳۵
Makajew Maciej
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Kalinowski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۵
Szymon Marciniak
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۱۵
Makajew Maciej
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۳۰
Petas Kacper
۳
۲
Igor Misztal
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۱۵
Szymon Marciniak
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۳۰
Szymon Radlo
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۵:۴۵
Petas Kacper
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۳۰
Blazej Cioch
۳
۲
Igor Misztal
Finished
۰۷:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۸:۳۰
Szymon Marciniak
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۹:۰۰
Igor Misztal
۱
۳
Szymon Marciniak
Finished
۱۰:۱۵
Daniel Gorak
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Maslowski
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۰۰
Matkowski Jakub
۲
۳
Igor Misztal
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Daniel Gorak
Finished
۱۱:۲۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۱:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۰۰
  Russia Liga Pro
Anton Gerasimov
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Roman Astreev
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Zirin
۳
۱
Dmitriy Emec
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Myagkov
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۲:۱۵
Anton Gerasimov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Vasily Shirshov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Roman Astreev
۳
۱
Aleksey Zirin
Finished
۰۲:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Dukhin
۲
۳
Dmitriy Emec
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۴:۰۰
Denis Sayanov
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitriy Emec
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۳۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۴۵
Aleksey Zirin
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۵:۰۰
Denis Sayanov
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۱۵
Dmitriy Emec
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Anton Gerasimov
Finished
۰۵:۳۰
Maksim Dukhin
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۵:۴۵
Andrei Andreev
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Yurevich Lisov
۳
۰
Konstantin Olshakov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۰
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Serguei Khomutov
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Valery Kutin
۲
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۹:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۱۰:۱۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Serguei Khomutov
Finished
۱۰:۱۵
Nikolay Pashkov
۳
۱
Andrei Andreev
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Dakhin
-
-
Oleg Kharlakin
inprogress
۱۰:۴۵
Oleg Butorin
۲
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Andreev
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۰
Serguei Khomutov
Finished
۱۱:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۱:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Nikolay Pashkov
Finished
۱۱:۳۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۱۱:۴۵
Konstantin Olshakov
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۱۱:۴۵
Vyacheslav Chernov
-
-
Vladimir Dakhin
inprogress
۱۱:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Armen Darbinyan
Finished
۰۴:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۶:۵۰
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Kazak
۳
۱
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Ondrej Kveton
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۳۰
Amirreza Abbasi
۳
۲
Vit Kadlets
Finished
۱۱:۰۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Stepan Brhel
Finished
۱۱:۴۰
Tomas Koldas
۲
۱
Martin Sip
inprogress
۱۲:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید